Store svingninger – Ingen korrelasjon

Store svingninger, hvorfor er det noe å snakke om? Er ikke det bare støy da?

Målingene begynner her i 1969
Mitt tidligere innlegg var rett allikevel, men ikke slik vi tror.

20. August 1969 ble nivået på CO2 målt til 323,17  som jeg nevnte i mitt tidligere innlegg.
Feilen jeg gjorde i går var at jeg hoppet til motsatt ende av datasettet, ja jeg har latt meg lure av tullet fra hysterikerne.
Man behøver altså ikke gjøre så store sprang for å finne store svingninger. Fordi, allerede 24. Novenber året etter var nivået oppe i 397,56 (15 måneder senere). Men det var altså en topp som senere, samme dag sank ned til 329,93 og så opp igjen til 380,48 via 349,93 og 329,25 og opp til 374,45.

4. Juni 1982 spratt nivået opp til 1002,21, kun 1 måling, statistisk uten betydning fordi nivået lå nokså stabilt på alle målinger, både før og etter på rundt 343 ppmv.

Måneden etter, 23. Juli 1982 bikket nivået igjen 1000 og endte på 1000,61 ppmv. Her gjelder samme tilnærming som for 4. Juni, altså støy. Store avvik kan skyldes vulkanaktivitet, som kjent er det aktive vulkaner på Hawaii.

Første gang himmelen falt var 23. Mai 1997 med et CO2 nivå på 417,92 da toppen ble registrert mot en bakgrunn  på 366 – 370 ppmv. for den dagen. Neste gang himmelen falt var 20. Juni 1997 da nivået ble registrert til 401,79 ppmv. mot et nivå på rundt 365 ppmv. den dagen.

13. August 1999 spratt nivået opp til 475,73 ppmv. og der falt himmelen igjen. Nivået generelt den dagen var rundt 366 . 367 ppmv.

7. April 2000 var nivået rundt 371 ppmv. men spratt opp til 503,53 ppmv. på en måling.

Motsatt vei, 28.  Mars 2001 sank nivået til 339,50 ppmv. mot et generealt nivå på rundt 372 ppmv.

Himmelen falt igjen 1. Desember 2004, med en topp på 440,93 ppmv. mot et generelt nivå den dagen på rundt 377 ppmv.

I år 2009 var nivået stabilt rundt 390 ppmv. over tid. 10 år etter den kraftige El Niño’en vi hadde i 1999, noe som illustrerer litt av tregheten i klimaet og dokumenterer at CO2 kommer etter temperaturen, CO2 er altså resultatet av, ikke årsaken til temperaturoppgang.

I 2012 lå nivået i lange perioder over nivået rapportert i media de siste dagene, 397 – 399 ppmv. Igjen, etter en varm 2010, og igjen ser vi CO2 nivået stige ETTER en kjent periode med temperaturoppgang.

11. September 2012 falt himmelen igjen med 419,65 ppmv. mot en generell bakgrunn på ca. 390 ppmv.

Første gang nivået var over 400 ppmv. på flere dagers målinger var 21. Mai og 28. Mai 2013. Hva verdiene var de 6 dagene i mellom er ikke oppgitt. Både månedene før og etter lå nivået stabilt på rundt 398 – 399 ppmv.

10. Desember 2013 nådde nivået igjen over 400 ppmv. med 400,84 ppmv. mot et generelt nivå på 396 – 399 ppmv.

Hvorfor denne fokuseringen på 400 ppmv.?
Fordi vi ble fortalt at da ville “Himmelen falle”, noe den som kjent ikke gadd. Ergo enda en falsifisering.

 NOAA Mauna Loa Observatory ligger på Hawaii, og grunnen til at den ligger der, høyt over havet (3397 m.) er fordi det er langt fra det meste og blir i liten grad “forurenset” av lokale forhold, med unntak av sporadisk vulkansk aktivitet, men  den gjengir alikevel et tilnærmet optimalt bakgrunnsnivå. Ref.:  http://scrippsco2.ucsd.edu/data/atmospheric_co2.html

For 2014, ser vi at nivået har vært over 400 ppmv. flere måneder i strekk.
Januar; 397.80 Februar; 397.91 Mars; 399.58 April; 401.29 Mai; 401.75 Juni; 401.15 Juli 399.00

Siste 6 måneder har nivået også for det meste vært over 400 ppmv. uten at himmelen falt.

 mlo_six_months
I det siste har vi sett mange sammenfallende rapporter som korrelerer med hverandre. Mer is på begge polene og Grønland. Havnivå-økningen har bremset og ser ut til å ha stoppet flere steder. Bla.a. ved de baltiske landene ser vi en synkende trend. Grafen over dokumenterer en nedadgående CO2 trend, igjen etter at det faktisk har begynt å bli kaldere som bekreftet av mer is ved polene, Grønland osv. Ergo oppløser havene mer CO2 fra atmosfæren.

 fe0617_climate_c_mf
Grafen over, modellene til IPCC mot deler av virkeligheten. Tiden før satellitt-alderen er mange steder justert til å vise et kaldere klima enn de virkelige temperaturmålingene, men det er allment aksepter at temperaturen de siste 100 år har økt med ca. 0,7 C. Noe gjennomgangen av CO2 også langt på vei bekrefter. Halvparten av temperaturøkningen kom før 1940, siden det ikke kommer veldig klart fram på grafen, kan man jo bare tenke på hva det kan skyldes. Det som kommer klart fram er det viktigste, det store avviket fra datamodellene til IPCC og virkeligheten, de faktiske temperaturene. IPCC har lenge akseptert at deres modeller overdrev sine antagelser og spådommer om temperaturøkning. Kanskje mer seg i mellom enn det som opplyses fritt. Men når spådommene feiler er man ikke rådløs, da fortsetter man bare med andre, verre spådommer.

ocean-heat

Carbon Dioxide (CO2) fra fossile kilder, olje, gas og kull har økt jevnt i en stadig brattere kurve. Ingen kjente sesongvariasjoner globalt, utover de naturlige. Mer oljefyr på den nordlige halvkule på vinteren og mer bilkjøring i USA på sommeren ser ikke ut til å gi utslag i noen kjente grafer for global utslipp av CO2 fra fossilt brensel. Hvordan forklarer man da store svingninger målt ved MLO? Naturligvis fordi de naturlige variasjonene “drukner” alt av utslipp fra menneskeskapte kilder.

Hell en liter vann i Glomma ved Skarnes, du vet den er der .. Men det blir neppe flom i Sarpefossen av det .. Hell inn 100 eller 1000 liter vann i Glomma ved Skarnes. Du vet vannet er i elva, hvordan måler du økningen senere ved Svinesundbrua? Det blir en utfordrende teoretisk øvelse i seg selv. Men derfra til å hevde at den ene literen, 100 eller 1000 liter skal utslette Halden vil absolutt ingen tro på, med mindre du kommer opp med teorier som sier noe om hvorfor akkurat det vannet, når det kommer i tillegg, vil ha slik ødeleggende virkning. Så søkt virker IPCC’s teorier når man ser på dataene.


Phan_CO2

Denne grafen viser med all tydelighet hvor liten samsvar det er mellom IPCC’s teorier og virkeligheten. (Proxy for de siste 600 millioner år.) Et vulkanutbrudd i dagens Sibir, som varte sammenhengende i over 500 000 år spydde ut så mye CO2 at nivået steg til over 8000 ppmv. for rundt 525 millioner år siden. I dag er nivået under 400 ppmv. Vi kan altså konkludere med at høyere nivåer av CO2 ikke vil medføre en “run-away” effekt slik IPCC mener.

Karbondioksid, CO2 er nå på samme nivå som på 40-tallet, og det er helt i tråd med hvordan temperaturen styrer CO2. For, hva skjedde på 30-tallet? Det vi vet er at det var rekordvarmt i  hvert fall i USA og Australia. Alarmistene hevder at varmen på 30-tallet kun holdt seg i USA. Om man kan bruke CO2 nivået på 40-tallet til noe, så er det å fastslå at de høye temperaturene gjaldt det meste av verden.
Menneskelige utslipp er så små at man ikke kan spore det i grafene, det er statistisk ingen forskjell på 40-tallets og dagens CO2-nivå. CO2 fra fossile kilder, målt i forhold til isotoper (Δ14CO2) utgjør godt under 5% og ser man på grafene, kan man se at den konklusjonen vil være innenfor feilmarginene, statistisk.
Konklusjon; Ingen spor av menneskelige utslipp i temperatur eller CO2 nivå er påvist, – ingen vil være mulig å påvise.
Følgende graf illustrerer i så måte årsaken.
10703894_4688704752151_2411114762973660087_n


You forget that there is a huge seasonal in- and outflux of CO2 in the Northern Hemisphere caused mainly by the larger amount of land and forests in the NH. That causes a change of 2% around the trend over a year at sea level and 1% around the trend at the height of Mauna Loa. Here the variations for Mauna Loa and Barrow averaged over the last decades:
seasonal_CO2_d13C_MLO_BRWThe opposite change of CO2 and δ13C prove that changes in vegetation are dominant. If the oceans were dominant, the CO2 and δ13C changes would parallel each other. The drop of CO2 goes from May to September, where the growth of extra-tropical forests is maximal, while from September to May the decay of fallen leaves etc. is higher than the CO2 uptake by photosynthesis.The seasonal variation in the SH is much smaller: more ocean, less forests…

So we can expect a few more years of “new” press releases that we are doomed because humans have exceeded the magic 400 ppmv CO2 border…


Roald J. Larsen (Top of page)  –  Google+  –  Roald J. Larsen (Blogspot)  –  Twitter  –  Facebook  –  Skype: roaldjl2009

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s