Varmetapforsinkende atmosfære.

Eller “varmetapsbrems”. I gjennomsnitt gir den faste delen av gjorda, daglig et varmetap på 240 W/m2. (utstråling til atmosfæren). Altså tap i form av IR (Infrared radiation). Denne oppvarmingen av atmosfæren er betydelig større en varmeutvekslingen vi finner i de øverste deler av atmosfæren. Konklusjonen må følgelig bli at atmosfæren, med alle sine “drivhusgasser” ikke varmer, den forsinker det uunngåelige varmetapet. Og best til å forsinke dette tapet er naturligvis vanndamp (ca. 95%). CO2 har kun en teoretisk effekt når det gjelder å fungere som klimagass fordi selv CO2 må følge lovene om termodynamikk og naturlovene f.eks Henrys lov og Massevirkningsloven.

temperator_ co2                                                        Grunnleggende termodynamikk NTNU (2011)


Andre forhold som spiller en rolle er havene, ENSO, albedoeffekten, skydekke, vanndamp, nedbør, konveksjon!, adveksjon, subsidens, solaktivitet, solmagnetisme, solinnstråling!, Coriolis-effekten, banen rundt solen, månen osv. Av atmosfærens 394,41 ppmv. (pr. 10. September 2014) CO2 står menneskeskapte utslipp for under 5% Dvs. ca. 15 partikler CO2. Hvor arrogant (ignorant!) er du om du tror at det bidrar til å holde på varmen, når det motsatte er fakta.

mlo_six_months


“Heat radiated by the solid body of the Earth is very large compared to the amount of heat being exchanged in the upper atmosphere. The daily average infrared radiation from the entire planet is 240 W/m2—enough to power NYC for 200,000 years.”

Ref.: NASA (Saber)


Roald J. Larsen (Top of page)  –  Google+  –  Roald J. Larsen (Blogspot)  –  Twitter  –  Facebook  –  Skype: roaldjl2009

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s