Dagsavisen – debatt

Dagsavisen holder stengt kveld, natt og helg, så jeg poster noen av svarene her, svarene jeg ikke rekker å poste der i åpningstiden.

10701940_10154693530405019_4432320256045974263_n   ocean-heat   antarctic_sea_ice_extent_zoomed_2014_day_262_1981-20101

Ørnulf Sanbæk; Larsen. Jeg vet meget vel hva en CME er. Coronal Mass Ejection. Siden du klipper ut en tekst om dette, vil jeg komme med et oppfølgerspørsmål (som jeg, NB, vet svaret på allerede): HVA er en coronal mass ejection og hvordan oppstår den? HVA har transiente CME’er med klima å gjøre?

Roald J. Larsen; CME – Solstormer – forklaring på hva det er, – på engelsk, finner du her .. Men, jeg regner med at det er spørsmål #2 du er mest interessert i. Siden du er “all over the place” må jeg bare spekulere. Kan det være at du snakker om Nordlys? Rom-vær?, Økt nedbør som følge av de positive ioniserte partiklene som skytes ut? Kalde eller varme ioner?  Hvordan det påvirker jordens magnetfelt? Eller hinter du om spesielle ting i Ciaravella & Raymond 2008, Gibson et al. 1999), Lin et al. (2004) model prediction eller noe helt annet ..?  Bare tulla, – du tenker naturligvis på Svensmark’s kosmisk stråling og hvordan det virker inn på skydannelsen, les saken her ..


Vegard Veberg;, skriver 29. September i sin kommentar #177 (Klikk linken!)

Roald J. Larsen; Veberg, har i grunn bare en kommentar, innlegget ditt ga ingen mening ..

17. September. Så over til vår alles venn, Vegard Veberg;, han skriver 17. September i sin kommentar #103;  De er sikkert basert på det, men du er ikke etterrettelig nok til at man bør ta dine tolkninger alvorlig. Som eksempel baserte du først din konklusjon om ingen endring i CO2-nivået på at du ikke klarte å lese en tabell riktig. Og det er kun ett eksempel. Det eksisterer ingen tvil i relevante forskningsmiljøer om at CO2 nivået har steget eller at menneskelig aktivitet er årsaken. Finner du støtte for påstandene dine i relevant forskningslitteratur eller lærebøker, så skal jeg revurdere mitt ståsted.

Roald J. Larsen; Når jeg tar feil, da retter jeg det opp, som jeg gjorde med CO2 målingene og feilen med datoene og årstall. Du burde følge mitt eksempel og innrømme dine feil. Siden det er så mange kan du jo ta en 4 – 5 pr. dag ..? Så til din påstand om at det ikke finnes tvil i relevant forskningsmiljøer om at den økte mengden CO2 skyldes menneskeskapte utslipp. Om du bytter ut “forskningsmiljøer” med “aktivistmiljøer”, så blir påstanden din rett. Men du trenger ikke ta mitt ord for det. La meg for eks. sitere eks. 1 og eks. 2 på rapporter som støtter mitt syn. Begge rapporter peker på det faktum at den økte mengde CO2 må skyldes andre faktorer enn fossile utslipp fra SAAB’en.

I sitt innlegg #164, 26. September skriver Vegard Veberg; Kronikken du viser til av Koonin motsier deg. Dette er i ferd med å bli en vane du har Larsen. Hva kommer det av? Dette sier Koonin vi vet med stor grad av sikkerhet: menneskelige utslipp av CO2 påvirker klimaet 

CO2 er en langlivet ikke-kondenserende gass

drivhuseffekten vil øke i styrke med videre utslipp

dette vil gi oppvarming

Du har altså nok en gang vist til en kilde som motsier deg selv.

Roald J. Larsen; Disse tingene svarte jeg på i min kommentar #166 Men siden det var sent på dagen, hadde jeg ikke tid nok til å svare skikkelig. Så da tar vi det nå ..  “Physicist Dr. Steven Koonin, who is the Chairman of the American Physical Society [APS] subcommittee in charge of revising the APS 2007 Climate Change Statement, reveals in this Wall Street Journal op-ed his skepticism of the so-called “settled” climate “consensus,” and notes the fundamental unanswered problems of climate sensitivity to CO2, feedbacks, the many problems inherent in climate models, the lack of understanding and “several dozen” excuses for the 18+ year “pause” of global warming, the missing AGW ‘hot spot’, lack of acceleration of sea level rise [which means there is no evidence of a man-made influence on sea levels], the IPCC’s willful omission of these problems in the Summary for Policymakers, and other fundamental issues regarding the fictitious so-called “settled” “consensus.” 

Hvor er motsigelsene her, Veberg? Han er skeptisk = støtter ikke teorien om menneskeskapte klimaendringer, har jeg hevdet noe annet?

menneskelige utslipp av CO2 påvirker klimaet “, skriver du. Jeg har sagt, og gjentar – CO2 gir kun en teoretisk effekt på klimaet, noe annet er faktisk ikke bevist. Ja, jeg vet det er bevist på labben, men det er også alt. Derfor skriver jeg at virkningen kun er teoretisk. Uansett, den eventuell, teoretiske effekten vil mest sannsynlig drukne i støy, støy betyr her andre, kraftigere prosesser. Her kan du se at også den meningen har jeg hatt i lang tid.

CO2 er en langlivet ikke-kondenserende gass”; Hvor langlivet CO2 er i atmosfæren er heller ikke noe vi vet sikkert, men studier tyder på at det ikke er særlig langt, ref. for eksempel denne studien, eller denne.

drivhuseffekten vil øke i styrke med videre utslipp” og “dette vil gi oppvarming”; Her vil jeg henvise til IPCC’s TAR rapport, Kapittel 6, seksjon 6.3.4 – Som du kan lese der, og jeg er ikke enig med den konklusjonen heller, men der står det at virkningen av økt mengde av CO2 i atmosfæren gir en algoritmisk virkning på temperaturen, – økt mengde CO2 – mindre virkning, større mengde CO2, enda svakere virkning. Det er teorien, enn så lenge er den ikke bevist. Dette er det jeg har sagt hele tiden, jeg har systematisk hatt den samme holdning over tid, jeg har systematisk tilbakevist Vebergs  teoretiske krumspring i sine forsøk på å overbevise oss andre om at han vet hva han snakker om, han har selv grundig dokumentert liten, eller ingen forståelse for klimavitenskap.

Ikke lenger etter har han igjen ett innlegg. #168 Her skriver Veberg følgende; “Du må gjerne fortsette å finne på ting, basere dine bastante konklusjoner på egne misforståelser og spre generell bullshit, Larsen. Men det eneste du faktisk dokumenterer er hvor sterkt rammet av Dunning-Kruger effekten du faktisk er.”

Les gjerne hele hans innlegg ved å trykke på #168 ovenfor. Igjen koker det ned til at han ikke har forstått hva artikkelen om Physicist Dr. Steven Koonin handler om, så da bare gjentar jeg det – han er skeptisk til teorien om en katastrofal menneskeskapt global oppvarming (CAGW). Men, igjen – han tror CO2 har en virkning på temperaturen og også han er usikker på hvor mye. Og da er vi tilbake til hva jeg skrev på bloggen min i April i år. Ser ingen grunn til å kommentere de dårlig skjulte forsøkene på hersketeknikk fra Vebergs side.

Innlegg #169 ble også ført i pennen av Herr Veberg. Der skriver han; “Larsen, dette er USHCN. Du vet sannsynligvis ikke hva det er.” Igjen framskredent angrepet av desperasjon noe som gjennomsyrer innlegget med dårlig skjult hersketeknikk. Men jeg er ikke redd for å være nervøs og forklarer villig vekk .. USHCN (United States Historical Climatology Network), siden navnet er selvforklarende, bruker jeg ikke tid på det. I stedet for viser jeg til en lengere artikkel om alarmistenes påstander om mer tørke som følge av økt mengde CO2 i atmosfæren, noe rapporten tilbakeviser. Til sist skriver Veberg; “Hvilke av temperaturseriene HadCRUT3/4, GISS, BEST eller NOAA/NCDC bruker USHCN? Svaret er ingen.”  Meningsløst altså! Men også der er det en mulighet for å henge på litt ekstra informasjon.

I mitt innlegg #170 kom jeg i tidsnød og uttrykte meg noe unøyaktig, jeg skrev; “CO2’s effekt er bevist utallige ganger i labb. forsøk, so what? Saken er at det ikke er bevist hvor mye, nyere studier viser en lavere følsomhet enn det IPCC legger til grunn. Men virkningen er faktisk ikke bevist.”

Presiserer, CO2 klimagass effekt er bevist utallige ganger  i labb-forsøk, dens virkning i atmosfæren er aldri kvantifisert – ei heller faktisk bevist. Alle teorier er basert på labb-forsøk og computermodeller. Naturen er derimot ikke en statisk, målbar størrelse. Det er et kaotisk system med kjente og ukjente prosesser, alltid i endring.


Kristian Fjeldsgård skriver i sitt svar #178 29. September 2014; “Det er et “ikkesvar” du kommer med i ditt bloggginnlegg. Vedrørende “en ggraf viser alt”

Roald J. Larsen; Jeg gjentar, grafen viser litt mer enn bare temperaturutviklingen i USA. Og, bare for å ha nevnt det, 30-tallet var betydelig varmere enn noen tiår, eller år siden.

Dine desperate skriverier om Arktis er noe ulogisk. Siden siste “lille-istid” har temperaturen økt med ca. 1 C. Mest i Arktis, naturlig nok. Den nordlige halvkule har mer landmasse enn den sørlige, se graf nummer 3. Du skriver også at 2014 var nummer 6 i forhold til minimum is-utbredelse? Hvorfor det? Om det hele tiden blir varmere i et katastrofalt tempo, skal ikke alle år være nummer 1 etter som vi går framover? At 2014 er nummer 6, betyr det at vi går nedover / bakover igjen?

Beklager at jeg ikke er noe god på tankelesing, når du snakket om akkumulering snakket du ikke om CO2 (14 år er forresten svaret), du snakket om temperatur i havet. Jeg skal være den første til å innrømme at slik økning er blitt målt (overflatetemperatur). Men hva kommer det av? Bedre målemetoder? “Knaing” av data? Uansett, temperaturen må nødvendigvis holde seg forholdsvis godt når den globale temperaturen stort sett holder seg litt under nivået for El Niño  i 1998 og den litt svakere  El Niño i 2010.

Antarktis slår alle rekorder i målt is-utbredelse, jeg snakker om til-frysing rundt kantene (som forresten også har økt). At det har en økt “glideeffekt” skyldes akkumulering av snø på toppen (mer tyngde). Det gir raskere bevegelse, det gjelder alle isbreer, isen blir “plastisk”. Mer is som kommer raskere ut i havet gir mer kalving. Det sier bare at det er mer nedbør på toppen, ikke at det blir varmere. Til sist om din framførelse av Ross is-kolaps som bevis for Katastrofal Menneskeskapt Global Oppvarming (CAGW). Som vi kan se her .. er det ingen slik kobling, det gjelder forresten også Thwaites isbre, som har blitt omtalt som bevis for CAGW. Noe som ikke medfører riktighet, ref .. Imponerende at alarmister må lete med lykt og lupe for å finne sine “bevis”, tyder på en fryktelig svak sak. Når man i tillegg må konstruere teorier, lage helt ny vitenskap for å få tingene til å henge samme, blir det i overkant tåpelig.

Kristian Fjeldsgård skriver i sitt svar #139; Trenden var angivelig flat i det det ble vist til (fra Woodfortrees) Jeg kjørte samme analyse, men med tillegg av Hadcrut 4 og trender for H4.

Roald J. Larsen; Hvordan var det der med valg av startpunkt? Når vi viser til en utflating mener vi fra 1998 og den høye temperaturen den gang, – etter den kraftige El Niño det året. Men går vi lenger tilbake, 8000 år, ser vi at det har vært en jevn nedadgående trend. Hvilke datasett man velger å bruke er for så vidt irrelevant.

BxDAuUzCMAASRAI

Grunnen til at dette er av betydning, er at ingen av IPCC’s computermodeller sa vi ville oppleve slike “pauser”. Hadde de tatt med slike pauser måtte de implisitt ha sagt at CO2 var en mye svakere drivhusgass enn det som er nødvendig for en Katastrofal Menneskeskapt Global Oppvarming (CAGW).

Videre skriver Kristian Fjeldsgård i sin kommentar #147, 24. September;  “Nå skal jeg ikke si at vintertemperaturene i USA ikke er uten relevans for USA, men de forteller ikke som Larsen utbassunerer “One Graph Tells The Whole Story”.

Roald J. Larsen; Igjen feiler Fjeldsgård å ta poenget, kan man ane en viss form for “svikt”? Uansett, poenget var ikke grafen i seg selv, det var de historiske faktaene bundet opp til hva grafen gjorde, i så måte var grafen relevant, men altså ikke for mitt poeng – direkte.

26. September, i sin kommentar #159 etterspør Kristian Fjeldsgård; “Nå har jeg flere ganger etterlyst svar fra deg på min påvisning av hva Akumulasjon betyr for oppbygging av CO2 innholdet i atmosfæren, men du valgte å se bort fra det, selv om det var du som trakk fram vissvaset om Glomma.”

Roald J. Larsen; Jeg må skuffe deg, Fjeldsgård, – 83% av våre CO2 utslipp tas opp av naturlige “sinks” forholdsvis fort. Det finnes ingen belegg for å hevde at våre utslipp akkumuleres over tid. Lenger ned i ditt innlegg avviser du å kommentere en artikkel i WUWT. Du anerkjenner ikke det som vitenskap samtidig som du ikke har gode svar på noe som, i følge deg, ikke en gang er verdt å starte debatt om. Jeg tolker deg dit at du ikke kan dette .. Nyhetsartikkel avvises fordi det er nyhetsartikkel – og så rett over til å forsvare Michael Mann hehe. Ja, det finnes fortsatt folk som forsvarer ham, men det er ikke mange.  Kan like gjerne ta med denne saken. Oppdatering på hockeystick-gate. Hide the decline ..

Du feiler med å gi et riktig bilde av hva Steven E. Koonin sier og jeg legger derfor med en link hvor alle kan selv kan lese hva Steven E. Koonin har sagt, og naturligvis samtidig danne seg et bilde av hvor lite nøyaktig du er.

Havnivåøkningen handler om den akselererende økningen som alarmistene hevder er påvist. Det medfører ikke riktighet. Siden siste istid har havnivået økt, og det er i grunnen veldig udramatisk, ref.: “Geophysical Research Oceans finds global sea level rise during the 20th century was only 1.77 mm/yr or 6.96 inches per century, and with no statistically significant acceleration.”. I det siste har vi også sett at havnivået har begynt å falle, bla.a ved de Baltiske landene

De 2 siste lenkene var nyhetsartikler. De kan man naturligvis kommentere, men det blir kun meninger.

På tampen i går, skrev du i din kommentar #160; ”

Denne siden fra Japan Aerospace Exploration Agency

Jeg har vist til denne siden tidligere men for mennesker uten rot i virkeligheten er det vanskelig å forstå at snittet for tiår etter tiår vil synke når den generelle trenden er synkende i havisutbredelsen i Arktis. DU viser til DMS som ikke har snitt.”

Roald J. Larsen; Kristian Fjeldsgård, de viser det samme! Sjekk selv, her er DMI og her er Japan Aerospace Exploration Agency’s Arctic Sea-Ice Monitor. Når du har fått litt tid til å se på dette, hvor lur føler du deg da? Hvor mye skjønner du egentlig av klimaspørsmålet? Jeg er ikke imponert!

Til sist skriver du; “Forøvrig så er det å svare på intetsigene blogginnlegg og hva Fox måtte finne opp av “rights-wing” propaganda utenfor rammen.”

Disse sakene har du ingen gode svar på?

Australia lar seg ikke plukke på nesen

Havene steg mye mer tidligere

Some Useful FACTS About Global Warming and Climate Change 

Jeg konkluderer bare som jeg gjorde i innlegget mitt i går; Jeg registrerer fortsatt ingen saklige mot-argumenter til mine innlegg. Regner med at alarmistene ikke har mer å komme opp med.


Siden dette stort sett er skrevet på frihånd er jeg klar over at det kan inneholde feil. Feil rettes naturligvis opp når slikt dokumenteres, som alltid 🙂


Arcticlogic


Here is a very small sampling of what current and former UN scientists have to say about the UN’s climate claims and its scientific methods. Warming fears are the “worst scientific scandal in the history…When people come to know what the truth is, they will feel deceived by science and scientists.” – UN IPCC Japanese Scientist Dr. Kiminori Itoh, an award-winning PhD environmental physical chemist.


“The IPCC has actually become a closed circuit; it doesn’t listen to others. It doesn’t have open minds… I am really amazed that the Nobel Peace Prize has been given on scientifically incorrect conclusions by people who are not geologists.” – Indian geologist Dr. Arun D. Ahluwalia at Punjab University and a board member of the UN-supported International Year of the Planet.


“Temperature measurements show that the [climate model-predicted mid-troposphere] hot zone is non-existent. This is more than sufficient to invalidate global climate models and projections made with them!”- UN IPCC Scientist Dr. Steven M. Japar, a PhD atmospheric chemist who was part of Intergovernmental Panel on Climate Change’s (IPCC) Second (1995) and Third (2001) Assessment Reports, and has authored 83 peer-reviewed publications and in the areas of climate change, atmospheric chemistry, air pollutions and vehicle emissions.


UN IPCC Scientist Kenneth P. Green Declares ‘A Death Spiral for Climate Alarmism’ – September 30, 2009 – ‘We can expect climate crisis industry to grow increasingly shrill, and increasingly hostile toward anyone who questions their authority’ – Dr. Kenneth Green was a Working Group 1 expert reviewer for the United Nations’ Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) in 2001


‘The whole climate change issue is about to fall apart — Heads will roll!’ -South African UN Scientist Dr. Will Alexander, April 12, 2009 – Professor Alexander, is Emeritus of the Department of Civil and Biosystems Engineering at the University of Pretoria in South Africa, and a former member of the United Nations Scientific and Technical Committee on Natural Disasters.


“I was at the table with three Europeans, and we were having lunch. And they were talking about their role as lead authors. And they were talking about how they were trying to make the report so dramatic that the United States would just have to sign that Kyoto Protocol,” Christy told CNN on May 2, 2007. – Alabama State Climatologist Dr. John Christy of the University of Alabama in Huntsville, served as a UN IPCC lead author in 2001 for the 3rd assessment report and detailed how he personally witnessed UN scientists attempting to distort the science for political purposes.


“Gore prompted me to start delving into the science again and I quickly found myself solidly in the skeptic camp…Climate models can at best be useful for explaining climate changes after the fact.” – Meteorologist Hajo Smit of Holland, who reversed his belief in man-made warming to become a skeptic, is a former member of the Dutch UN IPCC committee.


“The quantity of CO2 we produce is insignificant in terms of the natural circulation between air, water and soil… I am doing a detailed assessment of the UN IPCC reports and the Summaries for Policy Makers, identifying the way in which the Summaries have distorted the science.” – South African Nuclear Physicist and Chemical Engineer Dr. Philip Lloyd, a UN IPCC co-coordinating lead author who has authored over 150 refereed publications.


“The claims of the IPCC are dangerous unscientific nonsense” – declared IPCC reviewer and climate researcher Dr Vincent Gray, of New Zealand in 2007. Gray was an expert reviewer on every single draft of the IPCC reports going back to 1990, author of more than 100 scientific publications. (LINK) & (LINK)


“After reading [UN IPCC chairman] Pachauri’s asinine comment [comparing skeptics to] Flat Earthers, it’s hard to remain quiet.” – Climate statistician Dr. William M. Briggs, who specializes in the statistics of forecast evaluation, serves on the American Meteorological Society’s Probability and Statistics Committee and is an Associate Editor of Monthly Weather Review.


UN IPCC Lead Author Tom Tripp Dissents on man-made warming: ‘We’re not scientifically there yet’ – July 16, 2009


The UN IPCC’s Kevin Trenberth’s claim that the UN IPCC is an “very open” also needs examining. The IPCC summary for policymakers is used to scare politicians and goad the public into action. The UN is all about politics.


UN special climate envoy Dr. Gro Harlem Brundtland declared “it’s completely immoral, even, to question” the UN’s alleged global warming “consensus,” according to a May 10, 2007 article. Sounds scientific, doesn’t it?


Dr. John Brignell, a UK Emeritus Engineering Professor at the University of Southampton who held the Chair in Industrial Instrumentation at Southampton, accused the UN of “censorship” on July 23, 2008. “Here was a purely political body posing as a scientific institution. Through the power of patronage it rapidly attracted acolytes. Peer review soon rapidly evolved from the old style refereeing to a much more sinister imposition of The Censorship. As Wegman demonstrated, new circles of like-minded propagandists formed, acting as judge and jury for each other. Above all, they acted in concert to keep out alien and hostile opinion. ‘Peer review’ developed into a mantra that was picked up by political activists who clearly had no idea of the procedures of science or its learned societies. It became an imprimatur of political acceptability, whose absence was equivalent to placement on the proscribed list,” Brignell wrote.


Research by Australian climate data analyst John McLean revealed that the IPCC’s peer-review process for the Summary for Policymakers leaves much to be desired. (LINK) (LINK) (LINK) & (LINK) McLean’s research revealed that the UN IPCC peer-review process is “an illusion.” McLean’s study found that very few scientists are actively involved in the UN’s peer-review process. The report contained devastating revelations to the central IPCC assertion that ‘it is very highly likely that greenhouse gas forcing has been the dominant cause of the observed global warming over the last 50 years.” The analysis by McLean states: “The IPCC leads us to believe that this statement is very much supported by the majority of reviewers. The reality is that there is surprisingly little explicit support for this key notion. Among the 23 independent reviewers just 4 explicitly endorsed the chapter with its hypothesis, and one other endorsed only a specific section. Moreover, only 62 of the IPCC’s 308 reviewers commented on this chapter at all.” Repeating: Only four UN scientists in the IPCC peer-review process explicitly endorsed the key chapter blaming mankind for warming the past 50 years, according to this recent analysis.


Here is a small sampling of what current and former UN scientists have to say about the UN IPCC’s “very open” process.

(Below are excerpts from various U.S. Senate reports which Climate Depot’s Morano authored during his years at the U.S. Senate’s Environment and Public Works Committee.)


One former UN IPCC scientist bluntly told the Senate Environment and Public Works (EPW) committee how the UN IPCC Summary for Policymakers “distorted” the scientists work. “I have found examples of a Summary saying precisely the opposite of what the scientists said,” explained South African Nuclear Physicist and Chemical Engineer Dr. Philip Lloyd, a UN IPCC co-coordinating lead author who has authored over 150 refereed publications.


In an August 13, 2007 letter, UN IPCC Scientist Dr. Madhav Khandekar, a retired Environment Canada scientist, lashed out at those who “seem to naively believe that the climate change science espoused in the [UN’s] Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) documents represents ‘scientific consensus.’” Khandekar continued: “Nothing could be further from the truth! As one of the invited expert reviewers for the 2007 IPCC documents, I have pointed out the flawed review process used by the IPCC scientists in one of my letters. I have also pointed out in my letter that an increasing number of scientists are now questioning the hypothesis of Greenhouse gas induced warming of the earth’s surface and suggesting a stronger impact of solar variability and large-scale atmospheric circulation patterns on the observed temperature increase than previously believed.” “Unfortunately, the IPCC climate change documents do not provide an objective assessment of the earth’s temperature trends and associated climate change,” Khandekar concluded.


Paul Reiter, a malaria expert formerly of the Centers for Disease Control and Prevention, participated in a past UN IPCC process and now calls the concept of consensus on global warming a “sham.” Reiter, a professor of entomology and tropical disease with the Pasteur Institute in Paris, had to threaten legal action to have his name removed from the IPCC. “That is how they make it seem that all the top scientists are agreed,” he said on March 5, 2007. “It’s not true,” he added.


Hurricane expert Christopher W. Landsea of NOAA’s National Hurricane Center, was both an author a reviewer for the IPCC’s 2nd Assessment Report in 1995 and the 3rd Assessment Report in 2001, but resigned from the 4th Assessment Report after charging the UN with playing politics with Hurricane science. Landsea wrote a January 17, 2005 public letter detailing his experience with the UN: “I am withdrawing [from the UN] because I have come to view the part of the IPCC to which my expertise is relevant as having become politicized. In addition, when I have raised my concerns to the IPCC leadership, their response was simply to dismiss my concerns.” “I personally cannot in good faith continue to contribute to a process that I view as both being motivated by pre-conceived agendas and being scientifically unsound,” Landsea added.


In addition, a Greenpeace activist co-authored a key economic report in 2007. Left unreported by most of the media was the fact that Bill Hare, an advisor to Greenpeace, was a lead co- author of a key economic report in the IPCC’s 4th Assessment. Not surprisingly, the Greenpeace co-authored report predicted a gloomy future for our planet unless we follow the UN’s policy prescriptions.


The UN IPCC’s own guidelines explicitly state that the scientific reports have to be “change[d]” to “ensure consistency with” the politically motivated Summary for Policymakers.


In addition, the IPCC more closely resembles a political party’s convention platform battle – not a scientific process. During an IPCC Summary for Policymakers process, political delegates and international bureaucrats squabble over the specific wording of a phrase or assertion.
Steve McIntyre of Climate Audit, one of the individuals responsible for debunking the infamous “Hockey Stick” temperature graph, slammed the IPCC Summary for Policymaker’s process on January 24, 2007. McIntyre wrote: “So the purpose of the three-month delay between the publication of the (IPCC) Summary for Policy-Makers and the release of the actual WG1 (Working Group 1) is to enable them to make any ‘necessary’ adjustments to the technical report to match the policy summary. Unbelievable. Can you imagine what securities commissions would say if business promoters issued a big promotion and then the promoters made the ‘necessary’ adjustments to the qualifying reports and financial statements so that they matched the promotion. Words fail me.”


Former Colorado State Climatologist Dr. Roger Pielke Sr. also detailed the corruption of the UN IPCC process on September 1, 2007: “The same individuals who are doing primary research in the role of humans on the climate system are then permitted to lead the [IPCC] assessment! There should be an outcry on this obvious conflict of interest, but to date either few recognize this conflict, or see that since the recommendations of the IPCC fit their policy and political agenda, they chose to ignore this conflict. In either case, scientific rigor has been sacrificed and poor policy and political decisions will inevitably follow,” Pielke explained. He added: “We need recognition among the scientific community, the media, and policymakers that the IPCC process is obviously a real conflict of interest, and this has resulted in a significantly flawed report.”


Andrei Kapitsa, a Russian geographer and Antarctic ice core researcher: “The Kyoto theorists have put the cart before the horse. It is global warming that triggers higher levels of carbon dioxide in the atmosphere, not the other way round…A large number of critical documents submitted at the 1995 U.N. conference in Madrid vanished without a trace. As a result, the discussion was one-sided and heavily biased, and the U.N. declared global warming to be a scientific fact.”

http://www.climatedepot.com/2012/05/09/german-meteorologist-reverses-belief-in-manmade-global-warming-now-calls-idea-that-co2-can-regulate-climate-sheer-absurdity-ten-years-ago-i-simply-parroted-what-the-ipcc-told-us/

http://www.climatedepot.com/2010/10/25/high-priestess-of-global-warming-no-more-former-warmist-judith-curry-admits-to-being-duped-into-supporting-ipcc-if-the-ipcc-is-dogma-then-count-me-in-as-a-heretic/

http://www.climatedepot.com/2013/02/03/top-swedish-climate-scientist-says-warming-not-noticeable-the-warming-we-have-had-last-a-100-years-is-so-small-that-if-we-didnt-have-climatologists-to-measure-it-we-wouldnt-have-noticed-it-at-all/

http://www.climatedepot.com/2014/04/03/green-guru-james-lovelock-on-climate-change-i-dont-think-anybody-really-knows-whats-happening-they-just-guess-lovelock-reverses-himself-on-global-warming/

http://www.climatedepot.com/2014/04/03/another-prominent-scientist-dissents-fmr-nasa-scientist-dr-les-woodcock-laughs-at-global-warming-top-prof-declares-global-warming-is-nonsense/

http://www.climatedepot.com/2010/07/26/leftwing-env-scientist-bails-out-of-global-warming-movement-declares-it-a-corrupt-social-phenomenonstrictly-an-imaginary-problem-of-the-1st-world-middleclass/


Roald J. Larsen (Top of page)  –  Google+  –  Roald J. Larsen (Blogspot)  –  Twitter  –  Facebook  –  Skype: roaldjl2009

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s