I Aftenposten kan man lese ..

Norsk oljenæring har minimal betydning for klimaet

I en velskrevet og kraftfull kronikk i Aftenposten den 30.april angriper Rebekka Borsch regjeringens oljepolitikk, men fremstillingen lider av mangel på perspektiv og relevant kunnskap. Dette tilsvaret fra fysikeren Stein Bergsmark (foto) som er medlem i Klimarealistenes Vitenskapelige Råd er refusert i Aftenposten.

Parisavtalen og global oppvarming
Parisavtalen er basert på politisk fremforhandlede og spissede utsagn med mange og betydelige avvik fra den underliggende vitenskapelige dokumentasjon. Derfor bør myndighetene forholde seg til avtalen på en pragmatisk måte. Høyt renommerte Massachusetts Institute of Technology har i sin «Energy and Climate Outlook 2015» sett på hvilken effekt klimaavtalen vil få. Dersom alle foreslåtte kutt gjennomføres, vil dette bare resultere i  0,2 grader mindre oppvarming i år 2100. Bjørn Lomborg, lederen av Copen-hagen Consensus Center, har også estimert effekten av at alle land realiserer sine løfter i Parisavtalen. Lomborg fant med klimamodellen MAGICC en effekt på 0,17 grader i 2100, noe som stemmer godt overens med resultatene fra MIT.

Naturlig variabilitet betyr mer enn utslipp av CO2
Det er ingen uenighet om at klimaet har forandret seg, særlig siden midten av 70-årene, at CO2 er en drivhusgass og at menneskelig aktivitet i noen grad har bidratt til klimaendring og temperaturstigning. Men det foreligger en godt verifisert klimahistorikk fra de siste titusener av år, og vi vet at dramatiske endringer er det normale. Alle erfarings-data tyder på at naturlig variabilitet betyr langt mer enn våre utslipp av CO2. Alle dystre spådommer om klimaet, som også Borsch refererer, baserer seg – ikke på kvalitetssikrede prognoser – men på scenarier fra klimamodeller som ikke er verifiserte og som beviselig feiler, eksempelvis når det gjelder fremskrivninger av den globale middeltemp-eraturen.

Vår oljenæring har ingen reell betydning for klimaet
Så lenge olje og gass er konkurransedyktige og etterspurte energibærere på verdensmarkedet vil olje og gass uansett bli produsert, solgt og brent, i alle fall de kommende 30 – 40 år. Om Norge slutter å selge olje og gass, vil alle nødvendige behov bli erstattet av olje og gass fra andre land, og med lavere miljøkrav og større utslipp enn i Norge. Dette er et velkjent markedstrekk. En reduksjon eller nedbygging av Norges oljenæring vil således aldri kunne få noen betydning for de globale utslippene av CO2. Dette forstår antagelig lederne av våre tre største partier.

Det store og riktige perspektivet
I verdensmålestokk er norsk olje- og gassproduksjon beskjeden, med bare 0,04 % av de årlige globale utslipp. Næringens utslipp er også mindre enn utslippene fra ett enkelt av de store kullfyrte kraftverkene i USA eller i Asia. Samtidig vet vi at det er mer enn 2000 kullfyrte verk under bygging og planlegging i dag! Da monner det lite med ensidig nedlegging av norsk industri. Med den kalibrerte klimamodellen MAGICC finner vi at om vi i dag legger ned vår olje- og gassvirksomhet, vil dette resultere i en redusert temperaturstigning i år 2100 på mindre enn 0.0005 grader.

Klok ressursforvaltning – en norsk suksess
Myndighetene har gjennom alle år forvaltet olje- og gassressursene i et langsiktig perspektiv, uavhengig av dagens oljepris. Deres oppgave, særlig i disse krevende tider, er å opprettholde en forutsigbar petroleumspolitikk, tilby interessante leteområder og støtte opp om næringens arbeid med forskning og utvikling, økt effektivitet og konkurranseevne. Siden 70-tallet har næringen bidratt med over 11 000 milliarder, og det er overført 7000 milliarder til Statens pensjonsfond utland. Inntektene er nå mindre, men vil i mange år fortsatt være vesentlige for vår velferd.” Les innlegget hos Klimarealistene..

Venstres uredelige aktivister har like lite begrep om årsaksforhold i naturen som naturvitenskap. Må være flaut som voksen å ha så lite greie på verden rundt seg!


Hvis den storstilte oljeutvinningen i nord fortsetter, er det aktuelt å saksøke den norske stat

Absurd lesing! Vi er i 2015, siden 1988 har de “grønne” forfektet global undergang pga. CO2. Månelandinger til tross, CO2 utslippene fortsetter å øke. Faktisk er 25% av all CO2 vi noen sinne har sluppet ut kommet de siste 18 år og 3 måneder, samme periode vi ikke har sett noen økning i temperaturen. Det er et ubestridelig faktum målt, ikke fra 1 satellitt, nei 2 satellitter forteller oss at stillstansen har vart i mellom 15 og 26 år. Vi befinner oss altså på en “platå” ca. 1 grad C. under nivået fra 1934, ref.:https://roaldjlarsen.wordpress…

Følger man linkene vil man finne omfattende dokumentasjon på at jorden er i en kaldere periode nå enn i 1934, dog høyere enn bunnen i 1979 (ca.)

I tillegg, siden 1988 er det blitt brukt ufattelig mye penger på forskning. Vi har tusenvis av rapporter om alt fra forsuring til isbjørn, fra isbreer som smelter og hav-is som kommer og går, til dyr som blir utryddet og gjenoppstår, til slutten på snø. Samtlige, absolutt alle spådommer har vært feil. Det skulle være slutt på maten i 1985, isbjørn ville dø ut, men er nå på rekordnivå. I år 2000 fikk vi vite at snø ville være noe vi bare kunne lese om i bøker og pol-isen skulle forsvinne og Arktis skulle være isfri hver sommer osv.

Alt pga. CO2, Karbondioksid!

Men, skal man være sikker på årsak / effekt – sammenhengen, bør det da ikke være en etterprøvbar teori, en falsifiserbar hypotese, med beskrevet fysikk og matematiske formler, som ligger til grunn? En det ikke hersker tvil om?

Nei, klima er så viktig, faktisk så viktig, at fysikken trenger ikke være rett .. Dessuten sier politikere, dette er vår tids viktigste sak!! Den er så viktig, – at de gidder ikke en gang sette seg inn i saken. Man kan ikke si annet enn at det må da være oppsiktsvekkende!?

Ref.: https://dl.dropboxusercontent….

https://johnosullivan.wordpres…

http://climateofsophistry.com/…

+ Over 1300 andre rapporter, ref.: http://www.populartechnology.n…

Legger man disse bevisene til grunn, finner man ingen støtte for teorien om at en marginal plantemat-gass på et latterlig lavt nivå (0,04% av atmosfæren, 400 ppmv. hvorav “vår” andel er 15 parts per million) utgjør noen trussel. CO2 driver beviselig IKKE temperaturen.

Det mest oppsiktsvekkende, det er at alle i dag vet dette, men ingen gjør noe for å stoppe pengesløsingen. Penger man tar fra de fattige for å gi til de rike, “grønne” aktivistgruppene, statlige organisasjoner og universiteter som fortsetter å lyve. Det så vi bli grundig dokumentert i “Climategate” 1, 2 og 3.
Og senere ved at IPCC bare finner på “unnskyldninger” for hvorfor temperaturen ikke lenger øker, hittil over 70 “unnskyldninger”.

Videre ser vi massiv juks med temperaturdata rundt om i så og si alle land og verdensdeler, etterfulgt av en massiv propaganda fra miljøaktivistene når nye temperatur “rekorder” offentliggjøres.

Media har fullstendig glemt sin samfunnsplikt og har lagt all evne til kritisk tenkning bort. De er så “in bed” med dette narrativet at de aktivt, og aggressivt, sensurerer alle kritiske røster.

De enorme overføringene til disse “grønne” tingene, som vindmøller, solceller, biofuel, aktivistorganisasjoner osv. fortsetter. Skattebetalerne tar regningen, som vanlig.

Dagens artikkel i Aftenposten må man si er det mest absurde, hittil i denne sagaen. I hvert fall her på berget.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s